Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Eladó a következő adatokat rögzíti a Vevőről:

A Vevő azonosításához szükséges adatokat:

név

szállítási cím

számlázási cím

elektronikus levelezési cím

elérhetőségi telefonszáma

Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Eladó a következő adatokat bocsátja a Szállítmányozó, illetve a Szállítmányozó megbízottja rendelkezésére:

megrendelő neve

a teljes szállítási cím

a megrendelő által a kiszállításra vonatkozó egyéb közlendője (lehetséges átvételi időpontok)

a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvételes megrendelés esetén)

megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége az áru átadásának megkönnyítése érdekében

A Szállítmányozó, illetve annak megbízottja ezeket, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Személyes adatok módosítása

A megadott személyes adatait a Vevő a webáruház internetes oldalán található “Fiókom” menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vevő adatainak törlését a webáruház internetes oldalán található “Impresszum” menüpont alatt megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.

Hírlevél

Természetes személynek, mint a hírlevelünk címzettjének elektronikus levelezés útján hírlevelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen, önszántából feliratkozott a hírlevélre.

A kezelt adatok köre: A hírlevélre önkéntesen feliratkozott Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név,  E- mail cím.

A felhasználás célja: hírlevelek küldése elektronikus úton a hírlevélre önkéntesen feliratkozott Felhasználók részére a Felhasználók tájékoztatása ajánlatokról,  akciókról.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 5 évig.

Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk.

A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Felhasználó hozzájárulását bármikor, az alábbi módokon vonhatja vissza:

  • E-mailben: info@fainshop.hu
  • Postai úton levélben: Fainshop Ec.,  1194 Budapest, Pincér utca 6/b. fszt. 2.

Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozott Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet.  Az adatkezelő a hírlevelek tekintetében a következő cég szolgáltatásait veszi igénybe:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

aki a https://www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át.

Biztonság

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Felelősség kizárása

A Eladó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a képekhez megadott adatok a valóságnak megfeleljenek. Azonban az esetleges elírások miatt a Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.